top of page

ROBOTSKA REHABILITACIJA TRUPA.

Rehabilitacija trupa je temelj svake uspješne rehabilitacije. Trup povezuje rehabilitaciju gornjih i donjih ekstremiteta te je ključan za postizanje rezultata. Ciljevi se individualno postavljaju, kako bi svaki pacijent radio na facilitaciji one fukcije koja mu nedostaje. Bilo da se radi o uspravnom položaju, prijenosu težine ili kontroli pokreta, trup je uvijek centar svega. Iako nosi dosta kompenzacija sa sobom, bilo od ranije stečenih ili akutnih ozljeda, rehabilitacija treba biti usmjerena na pravilno izvođenje zadataka.

bottom of page