top of page

ROBOTSKA REHABILITACIJA RUKU.

Rehabilitacija gornjih ekstremiteta pomaže nam da pacijenta pripremimo za aktivnosti svakodnevnog života. Samim time, dovodimo i njegovu kvalitetu života na bolje. Individualno se prilagođava svakom pacijentu te daje objektivnu procjenu kroz mjerenja, pa se tako mogu postaviti ciljevi rehabilitacije. Od grube, pa do fine motorike, uz rehabilitaciju gornjih ekstremiteta, vraća se mogućnost pokreta i snage. Iako je rehabilitacija kompleksna, uz motiviranog pacijenta sve postaje lakše.

bottom of page