top of page

ROBOTSKA REHABILITACIJA HODA.

Rehabilitacija donjih ekstremiteta prva je želja svakog pacijenta. Hod je, od najranijeg djetinjstva, simbol samostalnosti. Budući da rehabilitacija uključuje koštanomišićnu i senzomotoričku pripremu donjih ekstremiteta, kao i donjeg dijela kralježnice, važno je čim prije početi, od pre-gait rehabilitacije. Intenzivna terapija je ključ uspjeha, a motivaciji pridonosi feedback, kojeg pacijent vidi u realnom vremenu.

bottom of page