top of page

Mirror

GORNJI EKSTREMITETI

Ovaj robotski uređaj je savršen za pacijente koji pate od posljedica: moždanog udara, sindroma boli (CRPS), amputacija, itd…

Ova terapija nadahnuta je zrcalnom terapijom i motoričkim slikama, koje su započete u SAD-u prije više od dvadeset godina. Na njih se upućuje s dobrom razinom dokaza u kontekstu rehabilitacije nakon moždanog udara (usp. Preporuke HAS-a (Francusko nacionalno tijelo za zdravstvo) 2012., Cochrane-ov pregled 2014.), ali i u liječenju poremećaja boli.

bottom of page