top of page

Hirob

TRUP

Hirob je rehabilitacijski robotski uređaj koji omogućuje jedinstvenu terapiju za poboljšanje kontrole i stabilnosti trupa kod pacijenata s neurološkim deficitima. Hirob simulira kretnje koje nastaju jahanjem konja i tako omogućava automatsku hipoterapiju. Tijekom cijelog trajanja terapije, pacijent mora aktivno reagirati na pokrete Hiroba. Kao rezultat, poboljšava se stabilnost i ravnoteža trupa.

bottom of page